alle (29) gedichten van
de laatste 12 maanden

(overige: zie archief ⇒)  
1 2 3 4 5 [6]
Thema = Gewemel
2018-11-14 / Aloysius Klepper

Druktemakers
 
sjokkend met volle tassen
kom ik uit de supermarkt
herfstmaand, dus najaarsuitverkoop
verkeerde tijd gekozen
om boodschappen te doen
 
middagpauze van de scholen
schreeuwende stemmen
galmen door het winkelcentrum
de jeugd heeft snaaiwerk ingekocht
de lunchtrommel geleegd in de prullenbak
 
het gewemel van de jongelui
ergert de winkelende mensen
als herfstbladeren in de stormwind
wappert die jeugd door de palissaden
grappen makend over oude dames
 
die storen zich er niet meer aan
daar geen onvertogen woord valt
de oudjes lachen mee met die dolle jeugd
wensend dat zij die
onbevangenheid nog bezaten
 
ik wandel er aan voorbij
met een glimlach
want ooit was ik ook
zo’n jonge hond
die nu de wilde haren kwijt is
 
©A.K.
 
Thema = Gewemel
2018-11-14 / Sebastiaan Stroosnijder

Afvragen
 
 
zoveel woorden
zoveel zinnen
 
maar al dat ik wil
is jou beminnen
 
maar jij
wil een dialoog
 
mijn hoofd vullen
tot het er wemelt van gedachten
en ik de slaap niet vatten kan
 
dan lig ik wakker
staar stilletjes naar jou
 
en vraag me af...
 
©Sebastiaan Stroosnijder
 
 
 
 
Thema = Wandelend in het duister
2018-11-13 / Thea de Hilster

Duisternis 8
 
och was ik maar een vogel
dan vloog ik naar het licht
genoot ik van mijn vrijheid
was naar de zon gericht
 
maar ik leef in het duister
geen lichtpuntje voor mij
ik wankel en ik struikel
voel me totaal niet blij
 
mijn keel zit dicht
vraag niet om hulp
op slot de deur
zit in mijn bulb
 
gevangen in het niemandsland
breekt iemand mijn deur open
hij tilt me op helpt mij vooruit
leert me voorzichtig lopen
 
och was ik maar een vogel
dan vloog ik naar de zon
dan zou ik hoger reiken
tot ik niet verder kon
 
© Thea de Hilster
 
Thema = Gewemel
2018-11-13 / Thea de Hilster

In dienst van
 
kijkend naar het
nijvere vrouwvolk
dat zo nauwgezet
de koningin
in ere houdt
haar helpt de jongen
groot te brengen
zonder klagen
zonder morren
zie ik vele volken
die zich aanpassen
zoals overal op de wereld
volkeren veranderen
 
een holle boom
of op de bodem
een dak van bladeren
‘t maakt hen niets uit
ze huizen overal
de aarde is van hen
een matriarchale wereld
waarin jonge mannen
eenmaal hun diensten
mogen bewijzen
tot de dood er op volgt
 
het volk onderhoudt
zijn eigen systeem
heeft geen tijd
voor andere zaken
gericht op het grut
gaat hun gewemel
onverdroten voort
 
© Thea de Hilster
 
1 2 3 4 5 [6]