alle (39) gedichten van
de laatste 12 maanden

(overige: zie archief ⇒)  
1 2 3 4 5 [6] 7 8
Thema = Gewemel
2018-11-14 / Sebastiaan Stroosnijder

Afvragen
 
 
zoveel woorden
zoveel zinnen
 
maar al dat ik wil
is jou beminnen
 
maar jij
wil een dialoog
 
mijn hoofd vullen
tot het er wemelt van gedachten
en ik de slaap niet vatten kan
 
dan lig ik wakker
staar stilletjes naar jou
 
en vraag me af...
 
©Sebastiaan Stroosnijder
 
 
 
 
Thema = Wandelend in het duister
2018-11-13 / Thea de Hilster

Duisternis 8
 
och was ik maar een vogel
dan vloog ik naar het licht
genoot ik van mijn vrijheid
was naar de zon gericht
 
maar ik leef in het duister
geen lichtpuntje voor mij
ik wankel en ik struikel
voel me totaal niet blij
 
mijn keel zit dicht
vraag niet om hulp
op slot de deur
zit in mijn bulb
 
gevangen in het niemandsland
breekt iemand mijn deur open
hij tilt me op helpt mij vooruit
leert me voorzichtig lopen
 
och was ik maar een vogel
dan vloog ik naar de zon
dan zou ik hoger reiken
tot ik niet verder kon
 
© Thea de Hilster
 
Thema = Gewemel
2018-11-13 / Thea de Hilster

In dienst van
 
kijkend naar het
nijvere vrouwvolk
dat zo nauwgezet
de koningin
in ere houdt
haar helpt de jongen
groot te brengen
zonder klagen
zonder morren
zie ik vele volken
die zich aanpassen
zoals overal op de wereld
volkeren veranderen
 
een holle boom
of op de bodem
een dak van bladeren
‘t maakt hen niets uit
ze huizen overal
de aarde is van hen
een matriarchale wereld
waarin jonge mannen
eenmaal hun diensten
mogen bewijzen
tot de dood er op volgt
 
het volk onderhoudt
zijn eigen systeem
heeft geen tijd
voor andere zaken
gericht op het grut
gaat hun gewemel
onverdroten voort
 
© Thea de Hilster
 
Thema = Wandelend in het duister
2018-10-09 / Marcella Boomsma

duister

wandelend in het duister
lijkt de wereld ver van mij
kleuren zijn verdwenen of vervaagd
mensen passeren als schimmen
 
de ruimte om mij heen
beperkt zich tot enkele meters
over wat zich verderop bevindt
tast ik in het duister
 
 
Marcella       september 2018
Thema =
2018-10-09 / Marcella Boomsma

De reiziger

een kleine koffer en een rugzak
een flesje water in haar hand
met trein, bus en benenwagen
verplaatst ze zich in haar eigen tempo
via dorpen en steden
door steeds wisselende natuur
een palet van sprekende kleuren
en vage zachte tinten
indrukken en ervaringen vullen haar hoofd
ontmoetingen en emoties haar hart
 

Marcella     augustus 2018

1 2 3 4 5 [6] 7 8