alle (64) gedicht(en) van
'Michiel de Jong'

(overige: zie archief ⇒)  
8 9 10 11 12 [13]
Thema = Water
2012-03-14 / Michiel de Jong

188 - ontdekkingstocht door Waterland -

Waterland

Ontwaterd, beschermd,
aan moerassen onttoverd:
Wonderschoon en weids
zover het oog reikt,
groen grazige greiden
verweven met
lome sloten
en grillige dieën.

Innig verstrengeld
sluimeren je dorpjes
in ‘n broos evenwicht.

Open stilte gidst
je onmetelijke natuur.
Vogelgezang,
schapengeblaat,
koeiengelummel, de felle
hoefslag van een paard
en soms de ferme blaf
van een overwaakse hond,
schragen die stilte.

Aan het oosteinde
een slingerende dijk.
Hoge luchten staan
als een koepel gespannen
over verre horizonten.
Wind beroert het Markermeer.

Even later
raken de einders zoekgespeeld
in een grijsblauwe nevel.

Michiel de Jong
Augustus 1999
Thema = Klein moment
2012-01-09 / Michiel de Jong

klein moment

ik heb haar gekend
een aimabel mens
met een open gelaat
zij was het
die zo dikwijls
en nog zo even
met een wolkje woorden
iets van de eeuwigheid ving.


van waarde

wat met toewijding
en zuiverheid van hart
elkaar ten deel viel
jaar in jaar uit
blijft als levend brood
geborgen in mijn ziel

aan het licht komend
die momenten


In de Wereldwinkel

Tegen sluitingstijd,
mijn laatste klanten,
alles gaat fluisterend.
Een kus gutst door de lucht
en vlug hangt zij ’t cadeau
in haar oren
- vijfenveertig florijn zilver -
Buiten grijpen zij elkaar.


Michiel de Jong
9 januari 2012

Thema = De Bieb
2011-12-07 / Michiel de Jong

Bibliotheek
 
Jij
uitgewaaierd over
stad en ommeland
kleurt heel het bestaan.
Jouw weergaloos aanbod
- kennis, cultuur, avontuur -
koestert jaar na jaar
miljoenen mensen
van kijkend kind
tot wijze grijze.
 
 
Jij
plek van ontmoeting
scharnier naar toekomst
paradijselijk oord.
 
© Michiel de Jong, 7 december 2011
Thema = Mijn eerste leesboek
2011-11-09 / Michiel de Jong

De les van prikkeldraad
 
Vroeger stond jij netjes in de rij,
mijn allereerste jongensboek.
Helaas speelde de tijd je zoek,
toch weet ik, dat je mij wat zei.
 
Wel heel aanlokkelijk hingen zij,
de pruimen bij buurman om de hoek.
Prikkeldraad, een gescheurde broek,
een bloedende dij. Een boel averij.
 
Wat een verhaal al niet zeggen kan
tegen jongens, zoekend hun weg,
wetend van vallen en weer opstaan.
 
Nog pluk ik daar de vruchten van,
mijn jongensjaren, met hun pech,
leerden mij om de tijd te verslaan.
 
© Michiel de Jong, 9 november 2011
8 9 10 11 12 [13]