alle (54) gedicht(en) van
'2012'

(overige: zie archief ⇒)  
6 7 8 9 10 [11]
Thema = Klein moment
2012-02-06 / Bianca Vernout

VLEUGELS
 
je hoort
alleen het ruisen
het ruisen van de wind
alles van boven af  bekijken
  magnifiek
één klein moment
 zweven op thermiek
 een ademloze vlucht
vrij zijn
In de lucht
 
Bianca Vernout ©
6-2-2012
Thema = Klein moment
2012-02-06 / Theo Rossenaar

DE EERSTE
 
Ik liep met haar
wat onwennig
hand in hand
in de duisternis
over de lange wegen
van het Beemsterland.
Ik was heel jong
nog zo groen als gras
zoenen met een meisje
ik wist niet hoe dat was.
Voor haar ouderlijk huis
kreeg ik de eerste kus
de dag kon voor mij
niet meer stuk
           klein moment
           groot geluk.
 
                                        DE LAATSTE
                                                       
                                        Ik zat dagenlang
                                        aan haar bed
                                        nadat de arts zei:
                                        misschien nog 3 weken.
                                        Veel woorden werden er
                                        niet meer gewisseld
                                        ze was al te zwak.
                                        De morfinepomp
                                        werd geplaatst
                                        ze ging slapen.
                                        Ze zei nog: Ik ga,
                                        doe ze allemaal de groeten.
                                        Dat laatste vergat ik niet.
                                        Ik kuste haar teder
                                               klein moment
                                               groot verdriet.
 
©Theo Rossenaar      
6 Februari 2012
Thema = Stroom (Gedichtendag 2012)
2012-01-25 / Ger Belmer

De meterkast
 
Ons vader bond ons moeder vast
aan de deurknop van de meterkast.
Vader brulde, zonder schroom:
‘Je maakt nu, stroom, stroom, stroom!’
 
‘Trappen zul je, vadsig wijf.
Zweet het vet maar uit je lijf!’
Op het fitnessapparaat
trapte ma zich uit de naad.
 
Lampen floepten aan in huis.
’t Werd gezellig bij de buis.
Waar The Voice of Holland klonk
en het klatergoud weer blonk.
 
Van dure energiebedrijven
naar energie uit mensenlijven.
 
‘t Was niet langer meer een droom:
eigen stroom in ieders home.
 
© Ger Belmer, 2012
Thema = Klein moment
2012-01-09 / Michiel de Jong

klein moment

ik heb haar gekend
een aimabel mens
met een open gelaat
zij was het
die zo dikwijls
en nog zo even
met een wolkje woorden
iets van de eeuwigheid ving.


van waarde

wat met toewijding
en zuiverheid van hart
elkaar ten deel viel
jaar in jaar uit
blijft als levend brood
geborgen in mijn ziel

aan het licht komend
die momenten


In de Wereldwinkel

Tegen sluitingstijd,
mijn laatste klanten,
alles gaat fluisterend.
Een kus gutst door de lucht
en vlug hangt zij ’t cadeau
in haar oren
- vijfenveertig florijn zilver -
Buiten grijpen zij elkaar.


Michiel de Jong
9 januari 2012

6 7 8 9 10 [11]