alle (74) gedicht(en) van
'2013'

(overige: zie archief ⇒)  
9 10 11 12 13 [14] 15
Thema = Naastenliefde
2013-02-13 / Michiel de Jong

Naastenliefde
 
In het midden van de wachtkamer
staan ze samen eventjes stil.
Voorzichtig laat hij haar arm los,
kijkt of ze haar evenwicht heeft.
Wankel staat ze op zichzelf,
onderbenen dik ingezwachteld.
Ooit stond ze trots en stevig
op die lange onderdanen.
 
Hij neemt haar weer bij de arm,
samen lopen ze, zij moeizaam,
hij ingehouden, richting uitgang.
 
Het tafereel ontroert mij:
 
Zij, zo breekbaar,
hij, haar toeverlaat.
 
 
Michiel de Jong
12-11-2012
 
Thema = Herstel
2013-02-13 / Michiel de Jong

 Naar herstel
 
Op een dag,
’t zonnetje lachte jou
  van een open hemel toe
tot plots, vanuit het niets,
duisternis je overmande,
jij diep vanbinnen brak
- aan gruzelementen -
 
Nu, lang na die dag
aarzelend licht daagt
jij tastend rondgaat
scherven rapend
passend, net zo lang
 tot jij jezelf hervindt.
 
 
Michiel de Jong
04-12-2012
Thema = Misschien kan ik nu
2013-02-13 / Michiel de Jong

het steentje
 
’t begon met gissen
en een speurtocht
met echo en röntgen
 
een steentje
opgespoord
waar het niet hoort
 
een bombardement
om het verzet te breken
liet ’t nota bene afweten
 
een instrumentarium aan zet
- ik was even met verlet,
doch in het vertrouwen -
misschien kan ik straks
 
hét aanschouwen.
 
 
Michiel de Jong
04-02-2013
Thema = Misschien kan ik nu
2013-02-13 / Michiel de Jong

nieuwe tijd
 
om me heen kijkend
voel ik me ongewis
alles in en in gulzig
wat van waarde, zo
overruled door geldzucht
 
ik zie daar zowaar
bolwerken wankelen
sluiers dunner worden
hebzucht in het licht
nieuwe tijd ontluiken
 
scheidslijnen vervagen
het inzicht daagt:
moederaarde is
van al wat leeft
 
misschien kan ik nu weer hopen
 
 
Michiel de Jong
04-02-2013
Thema = Misschien kan ik nu
2013-02-12 / Samuel Camphuijsen

Misschien…..
 
Misschien kan ik nu eindelijk
mijn ei eens kwijt
het broedsel ligt gereed en wacht
op uitwerping
het vangnet wordt wijd uitgespreid
klaar voor de stort
ik druk en pers zo hard ik kan
mijn oren bol
maar nee het is nog steeds geen tijd
de lange wacht
duurt zeker nog een dag en nacht
teleurstellend
de persen worden stilgezet
het suizen wijkt
opnieuw aftellen het parool
morgen misschien
 
 
©Samuel Camphuijsen        februari 2013
9 10 11 12 13 [14] 15