Wat doet de Dichterskring Waterland?

Bijeenkomsten

De leden van Dichterskring Waterland komen maandelijks bij een van de leden thuis om de geschreven gedichten voor te lezen en van positief kritisch commentaar te voorzien. Herkenbare thema's worden met een lach en een traan behandeld.

Optreden

De dichterskring treedt regelmatig op.
Zo is er onder andere opgetreden voort de maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Katholieke Bond voor Ouderen, Katholieke Vrouwengilde, diverse afdelingen van Vrouwen van Nu en in diverse zorgcentra.
De dichterskring leest tijdens het optreden voor uit eigen werk. Tussendoor wordt er muziek verzorgd, soms door leden zelf, soms door andere muzikanten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris.

L.O.V.E. Radio

Op woensdagavond werkt één van de dichters mee aan het programma 'Dichter bij de radio' dat van 21 tot 22 uur gepresenteerd wordt door Peter Nierop. Dit programma van de lokale omroep Volendam/Edam wordt op zondag herhaald van 18 tot 19 uur. Er is een zomerstop van begin juli tot begin september.

klik hier voor de video

Taallokaal 26-03-2014
opname en montage Rob Sieben

Taallokaal

De vierde donderdag van de maand (september/oktober tot april/mei) treden leden van de dichterskring op in Proeflokaal Bakker, Koemarkt 44, Purmerend. Ook niet leden kunnen daar hun verhaal of gedicht voordragen.

Openbare ruimte

De kring werkt aan het project 'Poëzie in de openbare ruimte'. In de hal van het ziekenhuis, in de Rusthoeve en Novawhere en aan de zijkant van Proeflokaal Bakker hangen gedichten of komt een gedicht te hangen.

Dichtbundels

Eenmaal per jaar wordt een dichtbundel uitgegeven met de laatst geschreven gedichten. Bij de presentatie van de nieuwe dichtbundel treden soms bekende dichters op. Onder hen waren Nico Scheepmaker, Simon Vinkenoog, Elly de Waard, Ad Zuiderent en Marjan Berk.
Leden van de kring brengen soms een eigen bundel uit.