alle (14) gedicht(en) van
'Marcella Boomsma'

(overige: zie archief ⇒)  
[1] 2 3
Thema = Kinderarbeid de wereld uit
2022-06-14 / Marcella Boomsma

 

toen ik je zag

brak mijn hart


met je kleine handen

tilde je de stenen

keerde ze om

met alle kracht die

schuilde in je magere

uitgeputte lijfje


 

toen je je hoofd ophief

keek ik in je ogen

ik zag je pijn

ik zag je wanhoop

je eenzaamheid

je verslagenheid

onpeilbaar verdriet


 

ik hoef mijn ogen

maar te sluiten

om weer jouw

gezicht te zien


 

mijn hart breekt


 


 

Marcella Boomsma

april 2022

 

Thema =
2022-06-14 / Marcella Boomsma


mysterie

 

ze kwamen van heinde en

verre aanschouwden de paden

en lanen kronkelend door

bossige heide teneinde de wirwar

van wegen te ontwarren

 

ze bewogen voort door sluimerende

mist op de velden met wazige

vergezichten schimmige struiken

omzeilend om te stranden

op zandige gronden

 

ze zweefden omhoog met het

hoofd in de wolken over oneindige

wateren vochtige flarden van

nevel ontwijkend om op te

lossen in het niets

 

Marcella Boomsma oktober 2021

 

Thema =
2022-06-14 / Marcella Boomsma

 


momenten van vreugde en verdriet

door de componist aaneengeregen

als kralen aan een snoer

 

de balk gevuld met noten

klinkend in zijn hoofd

 

herinneringen zorgvuldig verzameld

gerangschikt allegro en andante

 

forte begonnen

pianissimo geëindigd

melodie van een mensenleven

 

 

Marcella mei 2019

Thema =
2022-06-14 / Marcella Boomsma

 

zon verwarmt

mijn ziel

regen wist

mijn verdriet

storm verdrijft

mijn gedachten


voedsel verzadigt

mijn lichaam

water lest

mijn dorst

 

mensen bieden

gezelschap

 

ik heb genoeg

 

 

Marcella Boomsma

februari 2022

Thema = Fusiegedicht
2021-12-12 / Marcella Boomsma

[geen titel]


een en een
twee eenheid
een
 
historie
toekomst
samen
 
uniek
authentiek
verbonden
[1] 2 3

archief

zoek

dichters

oud-dichters

thema's

periode/jaar